Persoonlijk advies | Hoogste kwaliteit | Slimme oplossingen

Duurzame verlichting voor productiehallen

In een vorig artikel vertelden we je over verlichting in de productie- en opslagomgeving. Daarin gaven we aan hoe belangrijk de veiligheid is in de productieomgeving en wat voor bijdrage goede verlichting oplevert. In dit artikel lees je wat voor lichtoplossingen er zijn voor in de productiehallen en welke resultaten deze opleveren.

 

Wat is duurzame verlichting?

Duurzame verlichting is, je raadt het al, is verlichting die bijdraagt aan een duurzamere werkomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door lager energieverbruik, maar ook door het materiaal waarvan de verlichting gemaakt is. Als wij de term: “duurzame verlichting” horen, denken we gauw aan goede LED verlichting met een zeer lange levensduur (tot 20 jaar!) en een lager energieverbruik. Dit heeft grote impact op het milieu.

Wat voor lichtoplossingen zijn er?

De productiehal is een plek waar werknemers het grootste deel van hun werkdag doorbrengen. Hier worden brede producten geproduceerd of geassembleerd. Dit kan gaan om van zeer fijne elektronische werkzaamheden in een productiehal tot aan grove werkzaamheden in een productiehal met grote metalen producten. Alle type werkzaamheden heeft zijn eigen specifieke lichteisen en wensen. Waar bij fijne productie veel licht nodig is, kan het lichtniveau bij grove werkzaamheden een stuk minder zijn. Duurzame verlichting voor productiehallen vormen een belangrijke bijdrage, want zonder goede verlichting raken mensen sneller vermoeid en krijgen ze sneller gezondheidsklanten zoals hoofdpijn. Daarnaast zorgt goede verlichting niet alleen voor beter zicht, maar ook voor een verhoogde concentratie en alertheid van mensen. Hierdoor worden ongelukken voorkomen. Een studie heeft aangetoond dat het juiste licht de productiviteit in de industrie vergroot met 13% en het aantal ongevallen verlaagt met 11%. Het is daarom erg belangrijk dat er duurzame LED verlichting in de productiehallen zitten, zodat het personeel de werkzaamheden op een veilige en productieve manier kan uitvoeren.

Voor productiehallen zijn er diverse LED verlichtingen van toepassing. Denk hierbij aan: LED opbouw armaturen low-bay, LED opbouw high-bay armaturen en LED lichtlijnsystemen.
Deze verlichtingstoepassingen voor productiehallen beschikken over de juiste lichtkleur, lichtintensiteit, beperkte verblinding (UGR waarde) en de lichtspreiding zorgen voor optimale verlichting in de productiehallen.

Om de maximale efficiëntie en productiviteit te halen, is het aan te raden om daglicht-, aanwezigheids- en bewegingsafhankelijke regelaars te combineren met behulp van intelligente elektronische ballasten. Efficiënte verlichting bespaart namelijk niet alleen kosten, maar draagt ook bij tot een reductie in CO2-emissies. Het is de kampioen van milieuverantwoordelijkheid.

Welke resultaten kun je behalen?

Efficiënt gebruik van energie wordt steeds belangrijker, omdat dit effect heeft op het milieu. De meeste elektriciteit wordt namelijk opgewekt via verbranding van fossiele brandstoffen, zoals gas en steenkool. Hierbij komt veel CO2 vrij. Dat draagt bij aan klimaatverandering en elektriciteitsproductie levert vervuilende stoffen op (zwaveldioxide, stikstofoxide en kwik).

Duurzame LED verlichting belasten het milieu veel minder, doordat ze tot 85% minder elektriciteit gebruiken. In productiehallen zijn verlichtingsoplossingen daarom een fundamenteel onderdeel van rendabele verlichtingsconcepten. Naast het energie besparen, zorgt goede LED verlichting namelijk ook voor:

  • significante verbetering van de lichtkwaliteit (o.a. geen flikkering TL verlichting);
  • meer licht met minder energie;
  • besparing op onderhoud (tot wel 7 lampvervangingen);
  • verhogen van de veiligheid (direct 100% lichtsterkte);
  • voorkomen van onderbrekingen van het productieproces;
  • minder ziekteverzuim.

 

Na het lezen van deze informatie weet je in ieder geval waarom duurzame LED verlichting zo belangrijk is voor productiehallen en wat voor voordelen het oplevert. Ben je benieuwd hoe wij met goede LED verlichting positieve effecten kunnen creëren op je personeel, productieproces en energie- en onderhoudskosten? Neem hiervoor contact op met één van onze lichtadviseurs T: (038) 443 2470 of [email protected]. Zij informeren je graag over de mogelijkheden.