Persoonlijk advies | Hoogste kwaliteit | Slimme oplossingen

Is Li-Fi technologie de toekomst?

De technieksector is volop in ontwikkeling. Naast de razendsnelle opkomst van steeds efficiëntere en meer energiezuinige systemen, signaleren we ook interessante innovaties die naar onze mening een grote stempel gaan drukken op de toekomst van de installatietechniek. Zo’n ontwikkeling is Li-Fi. Met andere woorden: draadloze verzending van data via licht. Het heeft een flink aantal voordelen ten opzichte van het huidige Wi-Fi en biedt veel bredere en veiligere toepassingsmogelijkheden. In dit blog lees je wat het precies is en wat het voor jou als installateur kan betekenen.

 

Wat is Li-Fi technologie?

Li-Fi technologie is een nieuwe vorm van draadloze digitale communicatie. De term staat voor ‘Light Fidelity’ en je kunt dat het best omschrijven als een technologie die binnen het elektromagnetische spectrum gebruik maakt van het zichtbare licht van LED’s om digitale informatie te verzenden. LED’s hebben namelijk het vermogen om met enorme snelheden – dat gaat om nanoseconden – aan en uit te gaan, wat voor het menselijk oog niet is te zien.

Verzenden en ontvangen van data

Met de aan-en-uit impulsen van de LED kan informatie worden overgebracht. In de praktijk gebeurt dat met behulp van een ontvanger, een zogenaamde ‘photodetector’ of ‘photodiode’, die deze signalen vertaalt naar elektrische signalen. Deze signalen kunnen op hun beurt weer computers, mobiele of andere apparatuur aansturen. Omdat het systeem werkt op basis van licht, moeten deze detectoren wel binnen het ‘zichtbereik’ van de zendende LED staan om het signaal goed te kunnen ontvangen.

Voordelen van Li-Fi

Li-Fi heeft een flink aantal voordelen ten opzichte van Wi-Fi, ons huidige draadloze communicatienetwerk dat op basis van radiogolven werkt. Zo is Li-Fi in de eerste plaats tot wel 100 keer sneller dan Wi-Fi. Daarnaast heeft het een onbeperkte capaciteit omdat het van een breder golfspectrum gebruik maakt. En omdat het bovendien geïmplementeerd kan worden via al bestaande LED technologie, is het systeem qua techniek en onderdelen redelijk eenvoudig en dus ook wat installatie en gebruik betreft goedkoper.

Veiliger draadloos netwerk

Een ander belangrijk pluspunt is dat Li-Fi voor veel situaties ook een veel veiliger alternatief is dan Wi-Fi, omdat licht eenvoudigweg niet door muren kan heendringen. Denk aan omgevingen waarin elektromagnetische storingen van de Wi-Fi gevaarlijk kunnen zijn voor andere apparatuur, zoals ziekenhuizen, vliegtuigen en productiezalen met gevoelige machines. Datzelfde geldt ook voor ruimtes waarbij privacygevoelige zaken binnenskamers moeten blijven. Voorstanders van Li-Fi promoten dan ook dat deze signalen nauwelijks tot niet kunnen worden gehackt.

Verder leidt Li-Fi tot enorme energievoordelen. De huidige GSM masten verbruiken steeds meer energie voor het koelen en verzenden van de alleen maar toenemende hoeveelheden data, terwijl Li-Fi zonder veel extra energieverbruik kan meeliften op de infrastructuur van LED’s. Tot slot biedt Li-Fi bredere toepassingsmogelijkheden, zo is zelfs draadloze datacommunicatie via water mogelijk.

Uitrol al binnen een paar jaar

Momenteel wordt Li-Fi wereldwijd volop getest, doorontwikkeld en getoetst aan uiteenlopende praktijksituaties. En hoewel het nog in de kinderschoenen staat, verwachten toch veel experts dat deze technologie binnen een jaar of vijf al breed wordt uitgerold. Onderzoeksbureau Energias Market Research hing daar afgelopen februari zelfs wat cijfers aan, in de vorm van 80 miljoen US Dollar marktaandeel in 2023. Wat neerkomt op een groei van 74,6 procent ten opzichte van 2017 binnen de draadloze communicatie.

Wat betekent Li-Fi voor de installatiebranche?

De kans dat je als installateur straks met Li-Fi te maken krijgt, is dus aardig groot. Niet alleen zullen dan veel apparaten compleet draadloos werken, uitgerust zijn met sensortechnologie en onderling met elkaar kunnen communiceren, zoals binnen de domotica, ze doen dat dan waarschijnlijk voor een groot deel via Li-Fi technologie.

Je installatiewerk zal bovendien worden uitgebreid met het meten en monitoren van dergelijke installaties, inclusief het interpreteren van alle gegevens die daaruit voortkomen. Ook moet je weten hoe je alles zo instelt, dat de apparatuur optimaal blijft werken.

Op de hoogte blijven van Li-Fi

Tel je bovenstaande punten op, dan kun je nu al voorspellen dat Li-Fi technologie in de toekomst onlosmakelijk verbonden wordt met LED’s, oftewel het type verlichting dat straks in vrijwel elk gebouw te vinden is. Het is dan een voordeel als je als installateur weet hoe je dergelijke apparatuur installeert, inregelt en onderhoudt. En als er problemen of storingen de kop op steken, wil je deze ook snel kunnen oplossen. Dus kennis van en vaardigheid met Li-Fi is dan zeker een must.

Het is dus slim om je vast goed op deze innovatie voor te bereiden, want als installateur ga je Li-Fi systemen beslist tegenkomen. Ben je nieuwsgierig naar de voortgang van deze ontwikkeling en wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.