De technische dienst & duurzaamheid [deel 1]

Volgens een rapportage in het milieuprogramma van de Verenigde Naties zijn gebouwen verantwoordelijk voor meer dan 40 procent van het wereldwijde energieverbruik en daarnaast voor één derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Een goede reden voor bedrijven om te verduurzamen en energiezuiniger worden. En die reden is niet alleen op MVO gebaseerd, maar ook […]